Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

franklymydear
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viatake-care take-care
franklymydear
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viaanuszka anuszka

June 23 2017

franklymydear
1240 602c 500
Reposted fromtfu tfu viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
franklymydear
5668 caa2 500
Reposted fromoutoflove outoflove viairbjarbirb irbjarbirb
6814 98a3 500

wickedlovelyperfectlyimperfect:

This is a picture from the Curiosity Rover on Mars showing Earth from the Perspective of Mars. You are literally looking at your home from the Perspective of another planet. Epic times indeed

Reposted fromstefanohh stefanohh viaanuszka anuszka
franklymydear
Reposted fromgruetze gruetze viaanuszka anuszka

June 21 2017

franklymydear
6488 ad48 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajethra jethra
8775 59d2 500

hardyness:

Beauty and the beast cast → Emma Watson about filming the sequence of “Be our guest”:

In this scene, it was literally me sitting at an empty table seven days just looking at nothing it was the most boring thing I’ve ever had. 

Reposted fromvronk vronk viachlodnawdowa chlodnawdowa
franklymydear
6161 e100
Reposted fromniewychowana niewychowana viashesarebel shesarebel
franklymydear
Reposted fromgruetze gruetze viabaggo baggo
franklymydear
8394 23e4 500
placek z sadu.
franklymydear
8512 a216 500
Reposted fromtfu tfu

June 20 2017

franklymydear
4640 7791 500
Reposted fromlyder lyder viajoannna joannna
franklymydear
5675 b8c9
Reposted fromoutoflove outoflove viaPokobiecemu Pokobiecemu
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaszerszer szerszer
franklymydear
franklymydear
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viategoniema tegoniema
franklymydear
4549 d265 500
...
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viatfu tfu
franklymydear
franklymydear
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl