Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

franklymydear
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaAmere Amere
franklymydear
0101 97ac
Reposted fromtfu tfu
franklymydear
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapimpmyheart pimpmyheart
franklymydear
5193 2d8e 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viapimpmyheart pimpmyheart
franklymydear
3995 af96
Reposted frombukazla bukazla viapimpmyheart pimpmyheart
franklymydear
3283 ab44 500
Reposted fromviolethill violethill viapimpmyheart pimpmyheart

June 13 2017

franklymydear
franklymydear
franklymydear
9221 3709 500
Reposted fromtfu tfu

June 12 2017

franklymydear

List Osieckiej do Hłaski

Mazury 21 VI 57.

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.

Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka
Reposted fromperla perla viasober sober
franklymydear
8591 4ae6 500
Reposted frommart6na mart6na viasober sober

June 09 2017

franklymydear
4558 0bda 500
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaoll oll
franklymydear
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viaalcohoolic alcohoolic
franklymydear
4437 bd81 500

Story of my life. ^^

Reposted frombwana bwana viatediousuncle tediousuncle
franklymydear
3201 1b8d 500
Reposted frommeem meem
franklymydear
0399 437b 500
Reposted frommeem meem
franklymydear
6930 9b76 500
Reposted fromtfu tfu

June 08 2017

franklymydear
8549 9165 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaemtezmazupe emtezmazupe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl