Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

franklymydear
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
franklymydear
7190 84f5 500
franklymydear

August 10 2017

franklymydear
6213 7682
Reposted fromintotheblack intotheblack viastonerr stonerr
3270 76d0 500

vesperasparx:

pr1nceshawn:

Charts And Infographics By Stephen Wildish.

How is it that this makes me feel uncomfortable and pleased at the same time?

Reposted fromcatplant catplant viadevloque devloque
franklymydear
4052 b46f 500
Reposted fromteijakool teijakool viaanuszka anuszka
franklymydear
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viaitmakesmecalm itmakesmecalm
franklymydear
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie.Patrzysz na kogoś,uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś,myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”.Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek.Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom,imiona dla dzieci. A później co? Pijesz.
Reposted fromorchis orchis viaitmakesmecalm itmakesmecalm
franklymydear
2485 67a2 500
dear diary
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viatfu tfu

August 09 2017

franklymydear
2172 5997 500
Reposted fromUbik Ubik viapleple pleple
franklymydear
1850 e084
Reposted fromsohryu sohryu vialukan lukan
franklymydear
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaitmakesmecalm itmakesmecalm
franklymydear
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viaitmakesmecalm itmakesmecalm
9805 d1e2 500

burnedbymarshmallow:

Really want to see this

Reposted fromSPANDEXUAL SPANDEXUAL vialukan lukan

August 08 2017

franklymydear
franklymydear
franklymydear
franklymydear
3769 0a32
Reposted fromzciach zciach viaorelh orelh
franklymydear
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viagriber griber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl