Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2016

franklymydear
Droga Karen,
jeśli to czytasz, to znaczy, że zdobyłem się na odwagę, by to wysłać. To dobrze dla mnie. Nie znasz mnie zbyt dobrze, ale jeśli poznasz lepiej, zrozumiesz, że mam tendencje do ciągłego gadania o tym, jak trudne jest dla mnie pisanie. To jest najtrudniejsza rzecz, jaką pisałem. Nie ma łatwego sposobu, by to powiedzieć, więc po porostu to powiem: Poznałem kogoś. To był przypadek. Nie szukałem jej. To było jak burza. Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. Zanim się zorientowałem, chciałem, aby ta rozmowa trwała przez resztę mojego życia. Mam to przeczucie, że ona może być tą jedyną. Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. Trzeba nad tym popracować.
Mówię o tobie, Karen.
To jest ta dobra wiadomość. Zła jest taka, że nie wiem, co robić, by z tobą być. To mnie przeraża. Gdy nie jestem z tobą, to mam przeczucie, że się zagubimy. Ten świat jest wielki, pełen zakrętów i zmian. Ludzie mrugają i wtedy przegapiają tę chwilę, chwilę, która mogła zmienić ich całe życie.
Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałabyś marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachniesz. Pachniesz domem. Robisz świetną kawę. To się liczy, prawda? Zadzwoń do mnie.
Twój Hank Moody
— Californication
Reposted fromagonya agonya viamayamar mayamar
franklymydear
0428 6181 500
szachmatkurwanara
7734 83f0 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatake-care take-care
franklymydear
Reposted frompjoter pjoter viameem meem
franklymydear
(...) jedno, co można zrobić, to podejść do rzeczy filozoficznie, czyli powiedzieć sobie: „Srał to pies”.
— Andrzej Sapkowski, "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromcudoku cudoku viaoll oll
franklymydear
7874 1501 500
Reposted fromarthi arthi viaoll oll
franklymydear
7798 70f7
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaoll oll
franklymydear
6974 ba8d
Reposted fromLane Lane viaoll oll
franklymydear
franklymydear
2137 7211 500
Reposted fromsiara siara viaoll oll
franklymydear
7928 9804 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoll oll

December 19 2016

franklymydear
9070 a3ed
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viaoll oll
franklymydear
7537 8b4e 500
Reposted frommgnd mgnd viamuflena muflena
franklymydear
Reposted fromherrkammer herrkammer viameem meem

December 18 2016

franklymydear
3699 747b 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaoll oll
franklymydear
8033 2085
Reposted fromppiotrus ppiotrus viaoll oll
franklymydear
5106 d39f
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaoll oll
franklymydear
franklymydear
7084 7d0e 500
Reposted frommissmaya missmaya viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl