Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

franklymydear
0625 1ee8 500
Reposted fromFero Fero viaoll oll
franklymydear
1974 0eb5 500
Reposted fromtfu tfu viaawaken awaken

February 19 2019

franklymydear
9005 7fa5
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
franklymydear
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaawaken awaken

February 13 2019

franklymydear
6680 bdb4 500
Reposted fromkatapultator katapultator viazorax zorax

February 08 2019

franklymydear
4532 6e23 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaanuszka anuszka
franklymydear
5326 f641 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viabadblood badblood
franklymydear
5622 4291 500
Reposted fromoll oll
franklymydear
5623 6f73 500
Reposted fromoll oll
franklymydear
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viaoll oll
franklymydear
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaawaken awaken

February 07 2019

franklymydear
0446 820c 500
Reposted fromLane Lane viahedere hedere
franklymydear
5966 ae80 500
Reposted fromtfu tfu viaawaken awaken
franklymydear
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viaawaken awaken
franklymydear
3322 b140 500
Reposted fromoll oll viaawaken awaken

February 06 2019

franklymydear
franklymydear
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawaken awaken
franklymydear
4552 f197 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaawaken awaken
franklymydear
Najbardziej przerażającą rzeczą w budzeniu się o 4 rano jest świadomość, że niektórzy wstają o tej porze pobiegać
— internet 2018
Reposted fromMatalisman Matalisman viaawaken awaken
franklymydear
2875 755e 500
Reposted frompiehus piehus viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl