Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

franklymydear
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viasucznik sucznik
franklymydear

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viajuhasowa juhasowa
franklymydear
2930 2885 500
I'm feeling watched O.o 
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaanuszka anuszka
franklymydear
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosny 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaua maua
franklymydear
Reposted frombeinthe beinthe viaJakisproblem Jakisproblem
franklymydear
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viagdziejestola gdziejestola
franklymydear
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaeffic effic
franklymydear
Reposted fromgruetze gruetze viakrolfasolek krolfasolek
franklymydear
0900 2736 500
Reposted fromPoranny Poranny viaEmilieBronte EmilieBronte
franklymydear
franklymydear
3043 225f 500
Reposted fromyourholypope yourholypope viaatropina atropina
franklymydear
3448 f82a 500
Reposted fromfungi fungi
franklymydear
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viameem meem
franklymydear
7150 eb08
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viameem meem
franklymydear
Reposted fromgruetze gruetze viazorax zorax

July 19 2017

franklymydear
Reposted fromFlau Flau viaQudaci Qudaci
6173 2eab 500
Reposted fromfamouslastnerds famouslastnerds viatimmoe timmoe
franklymydear
3146 dae2 500
Reposted fromEdgi Edgi viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl