Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2016

franklymydear
9358 f0cc 500
franklymydear
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
franklymydear
6811 2e21 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
franklymydear
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaoll oll
franklymydear
7361 086e
Reposted fromnyaako nyaako viaoll oll
franklymydear
7707 cd56 500
Reposted fromoll oll
franklymydear
7912 343d
Reposted fromEkran Ekran viaoll oll
franklymydear
4593 0178 500
Words to live by
Reposted fromsl420 sl420 viaoll oll

December 08 2016

franklymydear
Tak pan mówi czasem jak poeta.
Bez sensu, ale ładnie.
— "Pożegnania" (1958)
Reposted fromhysterie hysterie viamayamar mayamar
7856 e8ae 500

“it only takes 9 hours”

Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viatfu tfu
franklymydear
6654 bf5e
Reposted fromfungi fungi viatfu tfu

December 07 2016

franklymydear
no worries, mate
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viamayamar mayamar
franklymydear

Serca nie oszukasz. Nikt nie oszuka. I taka jest prawda. To się czuje. I tęsknotę się czuje jak zapach kawy, której nie można wypić, który tylko zapachem jest i drażni duszę. Czuje się dłonie w snach. Pocałunki obok. Poduszki. Znałam takich, którzy uciekali od serca. 
Ale od serca się nie ucieknie. Tak naprawdę nie ma ucieczek. Dróg wyjścia, skrótów. Może być przerwa w sercu na chwilę. Próba zakrywania uczuć ręką. Później i tak wszystko wraca. Przychodzi. Można milczeć, liczyć do stu i przekonywać siebie, że nic, mówić do siebie: nie i nie. I co z tego? Pragnienia zawsze wracają, jeśli są prawdziwe.

— Kaja Kowalewska / nowe książki
Reposted fromdzikusowska dzikusowska viamayamar mayamar
franklymydear
5057 f1a2 500
Reposted fromoll oll viamayamar mayamar
franklymydear
1385 477d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoll oll
franklymydear
7553 5d2f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaoll oll
franklymydear
3924 a39e
Sometimes, you just have a really bad day.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoll oll
franklymydear
9425 86c9
Reposted fromcherymoya cherymoya viaoll oll
franklymydear
3141 f0f7 500

interrupted-by-fireworks:

I took a picture of my coffee bc it looked pretty cool but then I put a negative filter over it and it actually looks like a small galaxy???

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaoll oll
franklymydear
2335 9074 500
Reposted fromtinks tinks viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl